Εργαστηριακές εξετάσεις

• Βιοχημικές εξετάσεις

• Ανοσολογικές εξετάσεις

• Μικροβιολογικές εξετάσεις

• Μοριακές εξετάσεις

• Αιματολογικές εξετάσεις

• Εξετάσεις για Αυτοάνοσα νοσήματα

• Ενδοκρινολογικές εξετάσεις