Εργαστηριακές εξετάσεις

• Εξετάσεις πηκτικότητας

D-Διμερή
Ινωδογόνο Λειτουργικό
Χρόνος προθρομβίνης (PT)
Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης ενεργοποιημένος (APTT)
Ηπαρίνη – Anti-Xα

• Αιματολογικές εξετάσεις

Γενική αίματος Δικτυοερυθροκύτταρα Ομάδα αίματος Rhesus αίματος
Ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
Coombs άμεση/ έμμεση

• Ηλεκτρολύτες

Κάλιο Κ, Νάτριο Na, Χλωριο Cl, Ασβέστιο ολικό Ca, Φωσφορικά P, Μαγνήσιο Mg, Κάλιο ούρων Κ-U, Νάτριο ούρων Na-U, Χλωριούχα ούρων Cl-U, Ασβέστιο ούρων Ca-U, Φωσφορικά ούρων Ph-U, Μαγνήσιο ούρων Mg-U.

•Ένζυμα

Αλκαλική φωσφατάση. Αμυλάση ορού. Γλυκόζη-6-φωσφορική αφυδρογονάση, Γαλακτική αφυδρογονάση. γ-Γλουταμινοτρανσφεράση.Γλουταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση. Γλουταμινική πυροσταφυλική τρανσαμινάση. Κινάση κρεατίνης. Κινάση κρεατινίνης ισοένζυμο CK MB. Οξινη φωσφατάση. Ψευδοχολινεστεράση ορού,

• Λιπίδια και λιποπρωτεΐνες

Χοληστερόλη ολική. Χοληστερόλη HDL. Χοληστερόλη LDL. Τριγλυκερίδια. Απολιποπρωτείνη Α1. Απολιποπρωτείνη Β.

•TORSH & Ηπατίτιδες,

Ερυθράς αντισώματα ΙgG/IgM. Κυτταρομεγαλοϊού αντισώματα IgG/IgM. Τοξοπλάσματος αντισώματα IgG/IgM. Αντισώματα HCV. Αντισώματα έναντι Ηπατίτιδας Α IgG/IgM. Αντιγόνο επιφανείας Ηπατίτιδας Β.Αντισώματα πυρήνος Ηπατίτιδας Β IgM.

• Λειτουργία θυρεοειδή

Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα
Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης. Θυρεοσφαιρίνη. Θυρεοτρόπος ορμόνη TSH. Θυροξίνη. Θυροξίνη ελεύθερη .Τριϊωδοθυρονίνη oλική.Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη.

• Διαβήτης

Γλυκόζη. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Ινσουλίνη. Μικροαλβουμίνη ούρων. Πεπτίδιo C.

• Καρδιακοί δείκτες

Τροπονίνη T. Κινάση κρεατίνης. Κινάση κρεατινίνης ισοένζυμο CK MB. Ομοκυστεΐνη ορού. Πεπτίδιο νατριουρητικό B τύπου. Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατρ. πεπτιδίου,

• Στειρότητα και αναπαραγωγή

Ωχρινοτρόπος ορμόνη. Δεσμευτική σφαιρίνη των φυλετικών ορμονών. Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειική. Θυλακιότροπος ορμόνη. Οιστραδιόλη. Προγεστερόνη.Προλακτίνη. Τεστοστερόνη Ολική. β-Υπομονάδα χοριακής γοναδοτροπίνης. Αντιμυλέρειος.

• Νεοπλασματικοί δείκτες

Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο . Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο. α-Εμβρυική σφαιρίνη. Καρκινικό αντιγόνο Ca 125. Καρκινικό αντιγόνο Ca 15-3. Καρκινικό αντιγόνο Ca 19-9. Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο.

• Μικροβιολογικό τμήμα

Γενική εξέταση ούρων. Μικροσκοπική εξέταση κοπράνων. Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων. Σπερμοδιάγραμμα. Καλλιέργεια για Yersinia Enterocolitica. Ανίχνευση Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum & urealyticum, Mycoplasma genitalium, Χλαμύδια